Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

kwadratmiloscia96x3
1378 96e0
kwadratmiloscia96x3
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
kwadratmiloscia96x3
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viamayamar mayamar
kwadratmiloscia96x3
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson
Reposted frommefir mefir viamayamar mayamar
kwadratmiloscia96x3
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viapianka pianka
kwadratmiloscia96x3
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
kwadratmiloscia96x3
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaxmonroex xmonroex
kwadratmiloscia96x3
kwadratmiloscia96x3

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaviolethill violethill
kwadratmiloscia96x3
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
kwadratmiloscia96x3
It's so easy to be a poet and so hard to be a man.
— Bukowski
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viacytaty cytaty
kwadratmiloscia96x3
2693 780f
Reposted fromdailylife dailylife viagreymouse greymouse
kwadratmiloscia96x3
3015 df05 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viagreymouse greymouse
kwadratmiloscia96x3
nie lubię grzecznych chłopców.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viagreymouse greymouse
kwadratmiloscia96x3
kwadratmiloscia96x3
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viagreymouse greymouse
kwadratmiloscia96x3
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viagreymouse greymouse
kwadratmiloscia96x3
Czasami już tak jest, że nawet jeśli kogoś za bardzo nie znamy, może nam mącić w głowie. Wtedy nie liczy się ilość informacji na temat tej osoby, a to ile motyli w brzuchu po sobie zostawia.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreymouse greymouse
kwadratmiloscia96x3
Mężczyźni potrzebują trzech kobiet - matki, żony oraz kochanki.
Trudno jest być wszystkimi naraz, ale można zmieniać role. Chodzi o to aby znaleźć złoty środek.
Daj mężczyźnie za dużo, a stracisz go. Daj mu za mało, a również go stracisz. Dawaj mu czasem za dużo, a czasem za mało, wtedy zostanie przy Tobie.
— — Lena Katarina Swanberg
Reposted fromojkomena ojkomena viacytaty cytaty
kwadratmiloscia96x3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl